Anne-Rose Stumpf      fibre art

 home                  gallery                   news                   cv                  about                  felt                   contact                   links

                                Click on the picture to enlarge the image. To close the picture press Backspace key.

installasjon 

SPOR

 

text   norsk

      deutsch

 

 

 

 

  

 

volve

 fortune-teller

installasjon SPOR - kvinner gjennom tidene

install. - Reconnection with our foremothers

mandorla

 

 

 

   

     

    

 

pipekrage - Halskrause

ruff

 

Nana - tidenes bestemor 

Nana - grandmother of time

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

flower power

rainbow woman

network

 

 

 

 

  

 

strutsehette  (Gugel)

cowl

one world

overflødighetshorn - Füllhorn

horn of plenty

 

 

          

 

 

 

 

freedom of speech

arv - Erbe

inheritance

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

skjold

shield

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

opphav - Ursprung

source

text             norsk            deutsch

 

 home                  gallery                   news                   cv                  about                  felt                   contact                   links